CV Lars Fredlund

Född: 1948

Adress: Bagaregatan 17 A, 611 31 Nyköping

E-post: lars@reformvaktarna.se

Mobilnr: 070-444 21 51

Professionella ambitioner Att inom Reformväktarna AB:s ram ge människor i utanförskap möjlighet att bli sedda och vara någon i nyttan för sig själva och samhället. Arbetssättet är resultatorienterat och målet är att var och en genom egna insatser själva skall ta ansvar för sin framtid. Hos oss används ordet omöjligt med största möjliga varsamhet.

Egenskaper Som person är jag nyfiken på nya idéer och tankar samtidigt som jag är medveten om att allt har har en praktisk sida när det gäller genomförandet. Till det kan läggas att jag lätt anpassar mig till till nya situationer och miljöer och har stark servicekänsla. Jag har dessutom lätt för att uttrycka mig i både tal och skrift och kan vara mycket övertygande vad gäller idéer jag själv tror på. Jag bedömer mig som en utpräglad kunskapssäljare.

Utbildning
ht 1973-1974 Socialhögskolan Örebro

Examen på förvaltningslinjen med inriktning på kommunal- och arbets- /socialrätt, administration, arbetsmarknad och rehabilitering

1969-73 Universitetet Uppsala

  • Pedagogik, 20 p
  • Sociologi, 40 p
  • Psykologi, 20 p
  • Företagsekonomi, 10 p
  • LOTS-utbildning - projektledning
  • Prima Vista - informatik
  • Chefsutbildning gm Mercuri

Färdigheter Utpräglad analytisk förmåga. God iakttagare och tränat sinne att se problem och lämplig lösning. Behärskar metodanalyserna "dold observation" i kombination med WEIS-S och WRI-S version 2. Lätt för att sammanfatta intryck. Förmåga att se helteter.

Arbetsresumé 1969-73 Vikariat inom kriminalvården, Hällby- och Uppsalaanstalterna - assistent samt inom Statens Rättspsykiatriska kliniken i Uppsala - personutredningar
1974-77 Svenska Pressbyrån AB - distributör
1976-79 Kamrer och personalchef, Melleruds kommun
1979-86 Personalchef i Kungsörs kommun
1986-92 Personalchef för Postregion Örebro
1993-95 Egen företagare inom Livsmedelsbranschen
1995-97 Storheden AB inom fastighetsförvaltning, områdesansvarig
1997- Reformväktarna AB Hälften delägare i ett rehabiliterings- och utvecklingsföretag som dels bedriver egen verksamhet som städentreprenör vilket är redskapet i arbetet på "vägen ut", dels är underleverantör för bla förpackning samt bedriver utredningarbete vad gäller personer med enbart ekonomiskt bistånd eller som har missbruksproblem samt servar med bemanning. Vi har också ramavtal med Försäkringskassan i Sörmland vad gäller rehabilitering av långtidssjukskrivna. Även personer som blivit uppsagda har vi jobbat med för att ge dem nya till-hörigheter, trygghet och plattformar.

Vårt uppdrag är att vända utanförskap till nytta för både individ och samhälle.

Förtroendeuppdrag 1987-90 Ledamot i styrelsen för Hovsta IF
1989-95 Utbildad och aktiv ledare inom Idrottsskolan i Örebro
1980-83 Valberedningens ordförande i SSR, Kungsör

Fritidsintressen

Segling, motion, teater, resor

Referenser Kjell Karlsson, VD Nyköpings Plastprodukter, Nyköping

Stig Larsson, ekonomi- och personaldirektör, Miltronic, Nyköping

Lennart Phalén, rektor S:t Örjans rektorsområde, Stockholm

Kontakta mig för telefonkontakter enl ovan

Nyköping

Lars Fredlund

Webbproduktion av Forss Webservice AB