CV Ursula Annerfors

Född: 1946

Adress: Bagaregatan 17 A, 61131 Nyköping

E-post: ursula@reformvaktarna.se

Mobilnr: 070-6562005

Professionella
ambitioner
Att inom Reformväktarna AB:s ram ge människor i utanförskap möjlighet att bli sedda och vara någon i nyttan för sig själva och samhället. Arbetssättet är resultatorienterat och målet är att var och en genom egna insatser själva skall ta ansvar för sin framtid. Hos oss används ordet omöjligt med största möjliga varsamhet.

Egenskaper Som person är jag öppen, glad och positiv och har ofta lite tokiga idéer och nästan ingenting känns omöjligt. Till det kan läggas att jag lätt anpassar mig till nya situationer och miljöer och har stark servicekänsla. Jag har dessutom lätt för att uttrycka mig-särskilt skriftligt. Min svaga sida är jag ofta blir klar med saker i sista minuten, men ändå inom uppgjord tidsram.

Utbildning
vt1971-1974 Socialhögskolan Göteborg

Examen på förvaltningslinjen med inriktning på kommunal- och arbets- /socialrätt, administration, arbetsmarknad och rehabilitering

90-talet Universitetet Linköping
Mälardalens Högskola Eskilstuna


  • Kompetensutveckling som strategi 20 p
  • Pedagogik, A-kurs, 10 p
  • Lärande organisationer och pedagogiskt ledarskap, 10 p
  • Informatik, 5 p

Färdigheter Organisatorisk läggning och analytisk förmåga. God iakttagare och tränat sinne att se problem och lämplig lösning. Behärskar metodanalyserna "dold observation" i kombination med WEIS-S och WRI-S version 2. Lätt för att sammanfatta intryck.

Arbetsresumé

1971-74 Sommarvikariat på Landstingets centrala kansli i Halmstad med administrativa uppgifter.

1968-71 Banktjänsteman på Göteborgs Bank.

1974-76 Skolassistent och skolsekreterare i Köping och Arboga kommuner med inriktning på ekonomi och styrelsearbete, där politikerna var mina uppdragsgivare.

1976-86 Kommunsekreterare i Kungsörs kommun med ärendeberedning, protokollskrivning, överläggningar och diskussioner med politikerna, kommunalrättsliga och personalrättsliga frågeställningar samt utredningsuppdrag.

1986-88 Centrala personalavdelningen på Landstingets kansli i Nyköping med inriktning på jämstäldhetsfrågor, personalutveckling och förslagsverksamhet.

1988-97 Samhall Alea i Sörmland och Närke med personalutveckling, personaladm- och utbildning, Den utvecklande arbetsplatsen och platsansvarig för Service- och tjänsteverksamheten samt inbyggd verksamhet, dvs bemanning/uthyrning av personal.

1997- Reformväktarna AB Hälftendelägare i ett rehabiliterings- och utvecklingsföretag som dels bedriver egen verksamhet som städentreprenör vilket är redskapet i arbetet på "vägen ut", dels är underleverantör för bla förpackning samt bedriver utredningarbete vad gäller personer med enbart ekonomiskt bistånd eller som har missbruksproblem samt servar med bemanning. Vi har också ramavtal med Försäkringskassan i Sörmland vad gäller rehabilitering av långtidssjukskrivna. Även personer som blivit uppsagda har vi jobbat med för att ge dem nya tillhörigheter, trygghet och plattformar.

Vårt uppdrag är att vända utanförskap till nytta för både individ och samhälle.

Förtroende-
uppdrag
1975 suppleant i Övervakningsnämnden, Köping

1976-86 Facklig ordförande för Sveriges Socionomernas Riksförbund i Köping, Arboga och Kungsör

1980-83 Övervakare i Kungsör

1988-98 Familjehemsuppdrag för en tonårs- /vuxen

1988-97 Facklig ordförande för Sveriges Socionomers Riksförbund inom Samhall Alea

1992-95 Ledamot och ordförande i Fountain House-rörelsens verksamhet i Nyköping - NK-villan

2001- Sekreterare i SXK:s Sörmlandskrets

Fritidsintressen Segling, löpning, litteraturläsning

Referenser Karl-Åke Lundin, personalchef på Huddinge privata sjukhus
Anders Johansson, utvecklingschef på Samhall Baltic
Kjell Karlsson, företagsledare Nyköpings Plastprodukter
Anna-Berta Spjuth, chef Alkpol i Nyköping


Kontakta mig för telefonkontakter enl ovan

Nyköping

Ursula Annerfors

Webbproduktion av Forss Webservice AB