Om oss

Vår vision

 • Kommer de snabba strukturförändringarna i samhället att fortsätta

 • Måste mänskliga grundläggande behov tillgodoses för att nå överensstämmelse mellan individ, samhälls- och produktionskrav

 • Kommer företag och offentliga organisationer att våga använda de mänskliga resurserna på ett friare och mer kreativt sätt

 • Ser vi små effektiva företag som nödvändiga komplement till stora organisationer och företag

 • Kommer anställningsbegreppet att få en annan, vidgad betydelse

 • Ser vi en minskande traditionell arbetsmarknad där nya arbetssätt och idéer ges utrymme att utvecklas vidare

 • Finns plats för fler i arbetsgemenskapen

 • Kommer begrepp som flexibilitet, trygghet, självkänsla och självförtroende och att våga ges en verklig innebörd som leder till framåtskridande

 • Har vi bättre balans och kontroll över vår totala situation som individer

 • Används ordet omöjligt med största varsamhet

 • Är frihet, kreativitet och ansvar honnörsord

 

Webbproduktion av Forss Webservice AB